FAQs Complain Problems

FAQ

<p>१. नगरपालिकाको कार्य समय कति हो ?</p>

<p>&nbsp; &nbsp;नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाट आइतबार देखि बिहिबार सम्म १० बजे देखि ५ बजे सम्म र सुक्रवार १० देखि ३ बजे सम्म सेवा प्रबाह गरिन्छ |&nbsp;</p>