FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड-१९ रोकथाम तथा स‌ंक्रमण दर कम गर्ने सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा अत्यन्त नरुरी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०३।०६

वन्दवन्दी थप गरिएको सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!